CNS - The Nightmare Slappers Crew

Recap of session #68 sledece nedelje...

Nastavljamo dalje u Moonstair… Spustili se južno do velike reke a preko puta, grad sa malim ostrvom. Nalazimo skelu koja nas je odvela do grada.

Skeledžija Bane u razgovoru sa Hammerkillom ispriča da je glava dokaz o smrti Eterana. Saznajemo ko je gradonacelnik (half-elf, visoka proseda,…) Kelana Doram. Grad je na dve reke na ostrvu je Moondoor zapadna strana je naseljena više – grad od preko 1500 stanovnika. Ulazimo u grad, stižemo do gradonačelinice informišemo je o smrti pismonoše. Ona nama ispriča priću o Trol Hunt-u (lavirint močvara). Grad je izgrađen na starom gradu trolova, njihovog kraljevstva.


Vođa trolova koji ih je organizovao Skallmed koji poseduje arcana moći i Magic eye.

Eteran je pomagao pri utvrđenju grada… Kada su četvrti put krenuli da odbrane grad… tri dana kasnije banda trolova je bacila glavu Eterana i izazvala grad. Saznajemo da je jedan član Eteranovog party-ja preživeo dragonborn Bax čije je zadnja poznata lokacija Cloud Wach Inn.
Odlazimo tamo.


Vlasnik krčme Cham priča o tragediji družine i pokaže nam gde je Bax. Da bi stekli postovanje Baxa neko je mor’o da ga ispička. Prvi je probao Hammerkill ali je ne srećnim spletom kockica dobio po zvonjari. Mighty drugi po redu staje na crtu i taktički ga sjebava sa svim raspolozivim sredstvima.

Sve u svemu ubedili smo ga i saznajemo da južno od starih ruševina Barak se nalazi baza Skullmed-a. Zbog cele situacije tri kurira šaljemo iz Moonstare-a i šaljemo u Fallcrest zahtev za vojsku. Pre nego što krećemo u samostalnu avanturu odlučujemo da pripremimo grad za odbranu. …


Comments

FerencFabrikFranky

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.